bielsko.info - świeże spojrzenie na miasto bielsko.info

świeże spojrzenie na miasto

Najpopularniejsze

  • 20 czerwca 2018
  • wyświetleń: 3184

Większość zagłosowała "za". Prezydent otrzymał absolutorium

We wtorek, 19 czerwca w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej odbyła się sesja absolutoryjna. Przed rozpoczęciem głosowania nad projektem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezydenta Miasta Bielska-Białej za rok 2017, Waldemar Jędrusiński, zastępca prezydenta przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu.

Sesja absolutoryjna - 19.06.2018 · fot.


- Analizując wykonanie dochodów za 2017 rok należy stwierdzić, że był to kolejny pozytywny rok dla finansów naszego Miasta. Utrzymanie się na korzystnym poziomie wskaźników makroekonomicznych w gospodarce krajowej ułatwiło przede wszystkim realizację dochodów wrażliwych na wahania koniunktury. Już czwarty rok z rzędu Miasto uzyskuje wyższe wpływy z tytułu udziałów PIT. Zdecydowana większość innych dochodów została również wykonana zgodnie z planem, a nawet uzyskano ponadplanowe wpływy. Zrekompensowało to częściowo niższe dochody ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - podkreślił Jędrusiński.

Po wystąpieniu prezydenta, stanowiska w sprawie sprawozdania przedstawili przewodnicząca Komisji Rewizyjnej - Katarzyna Balicka oraz przewodniczący Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego - Roman Matyja.

W dalszej części głos zabrali przedstawiciele poszczególnych klubów radnych: PiS - Przemysław Drabek, Platformy Obywatelskiej - Krzysztof Jazowy, Klubu Wyborców Jacka Krywulta - Adam Ruśniak oraz Małgorzata Zarębska (Niezależni.BB), którzy ocenili wykonanie budżetu.

Za udzieleniem absolutorium Jackowi Krywultowi głosowało 14 radnych, 10 głosowało przeciw. 19 czerwca Rada Miejska obradowała w pełnym składzie. W głosowaniu nie wzięła udziału jedna osoba.

BM / bielsko.info, źródło: UM Bielsko-Biała

REKLAMA

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.